Öka frisknärvaron i din organisation

Minska sjukfrånvaron på din arbetsplats och öka organisationens lönsamhet!
Öka frisknärvaron i din organisation.png

Ladda ned whitepaper

Du får lära dig mer om:

Arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer, också kallat psykisk ohälsa, är ett växande problem på många arbetsplatser och i samhället generellt sett. Psykisk ohälsa kan ha många olika orsaker då vi människor är olika känsliga och påverkas olika av påfrestningar. Några faktorer som vanligtvis påverkar den psykiska hälsan negativt är att inte kunna styra över sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att ha en obalans mellan privatliv och arbetsliv. En annan vanligt förekommande orsak är när en medarbetare upplever att den jobbar och sliter och sedan inte får någon – eller väldigt lite – uppskattning för prestationen.

315983-256.png
Riskfaktorer för psykisk ohälsa och därmed hög sjukfrånvaro
1398718-256.png
Friskfaktorer som gör dig och din organisation friskare
658572-256.png
Så skapar du balans mellan arbete och privatliv för dig och dina medarbetare

Innehåll:

Chapter 1 Psykisk ohälsa
Chapter 2 Riskfaktorer
Chapter 3 Hur ser det ut idag?
Chapter 4 Friskfaktorer
Chapter 5 Bli en friskfaktor
Chapter 6 Skapa balans