Minska sjukfrånvaron på din arbetsplats och öka organisationens lönsamhet!

Arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer, också kallat psykisk ohälsa, är ett växande problem på många arbetsplatser och i samhället generellt sett. Psykisk ohälsa kan ha många olika orsaker då vi människor är olika känsliga och påverkas olika av påfrestningar. Några faktorer som vanligtvis påverkar den psykiska hälsan negativt är att inte kunna styra över sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att ha en obalans mellan privatliv och arbetsliv. En annan vanligt förekommande orsak är när en medarbetare upplever att den jobbar och sliter och sedan inte får någon – eller väldigt lite – uppskattning för prestationen.

Hämta ditt kostnadsfria exemplar nu

blurred-image-2.jpg

Riskfaktorer för psykisk ohälsa och därmed hög sjukfrånvaro

blurred-image-2.jpg

Friskfaktorer som gör dig och din organisation friskare

blurred-image-2.jpg

Så skapar du balans mellan arbete och privatliv för dig och dina medarbetare