Outsourcingens ABC

Outsourca en del av verksamheten för att höja kvaliteten och minska kostnaderna.
outsourcing av kundservice.jpg

Ladda ned ditt whitepaper

Du får lära dig mer om:

I och med att samhället förändras i en accelererande hastighet ökar kraven på förändring – både för individer och för organisationer. Förändringar bestående av teknologisk utveckling, konjunktursvängningar, politiska beslut, nya konkurrensförhållanden, globalisering och mycket mer påverkar oss alla och inte minst alla olika typer av organisationer.

För att kunna förbli konkurrenskraftiga har många organisationer insett att det bästa resultatet inte nås genom att äga hela produktionskedjan – utan snarare genom att specialisera sig och fokusera på verksamheten som är intäktsdrivande. Därför kan outsourcing vara en bra lösning.

694093-512.png
Varför outsourcing uppkom och vilka drivkrafter som ligger bakom
2871896-512.png
Vilka fördelar som finns med att outsourca en del av verksamheten
376414-512.png
Vad som är viktigt att tänka på innan man väljer outsourcing

Innehåll

Chapter 1 Vad är outsourcing?
Chapter 2 När ska man välja outsourcing?
Chapter 3 Historik
Chapter 4 Outsourcingens drivkrafter
Chapter 5 Viktigt att tänka på
Chapter 6 Konkreta tips