För- och nackdelar med personalomsättning

Personalomsättning ses ofta som enbart något negativt för en organisationen och då ofta i form av ökade kostnader. Personalomsättningen kan faktiskt också ha många fördelar, som dock är svårare att se. Dock är det viktigt att hitta en bra nivå för en organisations personalomsättning, som varken är för hög eller för låg.
personalomsättning fördelar nackdelar-1.png

Ladda ned ditt whitepaper

Du får lära dig mer om:

En spridd uppfattning är att hög personalomsättning leder till högre kostnader och sämre kvalitet samt att det kan vara en signal om att allt inte står rätt till på arbetsplatsen. Detta kan säkert stämma i vissa fall, men långt ifrån alla. Man behöver väga in nya generationers värderingar och beteenden på arbetsmarknaden och det faktum att personalomsättningen skiljer sig mellan olika branscher.

graph.svg
Fördelar och nackdelar med personalomsättning
rocket.svg
Dysfunktionell och funktionell personalomsättning
revenue.svg
Var ligger den optimala personalomsättningen?

Innehåll:

Chapter 1 Personalomsättning Vs. Turbulens
Chapter 2 Frivillig och ofrivillig
Chapter 3 Fördelar med personalomsättning
Chapter 4 Nackdelar med personalomsättning
Chapter 5 Oundviklig och undvikbar
Chapter 6 Konkreta tips och fallgropar